Høyt spill om poker premier – dømt til å betale skatt

Sondre Sagstuen tapte saken mot Skatt Nord i Oslo tingrett. Advokat Knut-Olaf Skarvang sier dette er en viktig prinsippsak og at den vil bli anket til lagmannsretten

Sondre Sagstuen tapte saken mot Skatt Nord i Oslo tingrett. Advokat Knut-Olaf Skarvang sier dette er en viktig prinsippsak og at den vil bli anket til lagmannsretten

Pokerspilleren fra Gjøvik tapte saken i Oslo tingrett, men gir ikke opp og anker til lagmannsretten.

Sondre Sagstuen (37) fra Gjøvik saksøkte Skatteetaten etter at han ble ilagt skatt for virksomhets inntekt og tilleggsskatt for pen ger han har tjent på pokerspill, såkalt «limit cash game», over nett. Som OA tidligere har omtalt har Sagstuen tjent nærmere 3,6 millioner kroner på pokerspill fra 2005 til 2008.

Skatteetaten mener han spilte så mye at det er skattbar næ ringsinntekt. Advokat Knut-Olaf Skarvang i Deloitte Advokatfirma mener inntektene er fra hobby virksomhet, og ikke fra næring.

Oslo tingrett dømte i Skatt Nords favør. Gjøvik-mannen ble også dømt til å betale saksomkostnin ger på 125.776 kroner til staten.

Klar for nye runder

Pokerinntektene fra hvert spill var på under 10.000 kroner og er ikke skattepliktig, påstår Sagstuen og hans advokat. Advokat Knut-Olaf Skarvang, fastslår at avgjørelsen vil bli anket til lagmannsretten.

– Det er helt klart at vi kommer til å anke. Rettstilstanden er mer uklar enn noen gang etter denne dommen. Vi mener at Sagstuen har blitt forskjellsbehandlet i denne saken sett opp mot andre pokerspillere, sier advokaten.

– Dette er en prinsipiell sak, så det er ikke sikkert at saken stop per i lagmannsretten heller, legger han til.

Hobby eller virksomhet

Stridens kjerne hvorvidt inntek tene stammer fra hobby eller næ ringsvirksomhet utgjør en viktig prinsippsak, mener advokaten.

Sagstuen påstand er at likningen for årene 2005 til 2008 opphe ves og at spillegevinster utover 200.000 kroner for spilleåret 2005 skulle utgjøre skattefri inntekt. – Partene er enige om størrel sen på gevinstene og hovedsake lig også tidsbruken for spillingen.

Det er grensen mellom hobby og næringsvirksomhet som er viktig, da gevinst ved hobby i dette tilfel let er skattefritt, mens virksomhet beskattes med omtrent 50 prosent skatt. Det er stor forskjell på å spille for eksempel turneringer og enhåndspoker som Sagstuen har gjort blant annet fordi turnerin ger som regel varer i mange timer og fordi flaks spiller en viktigere rolle i enhåndspoker, påpeker Skarvang.

Oslo tingrett vurderte det slik at Sagstuen har hatt en sporadisk form for pokerspilling på nett, og at det er liten tvil om at poker har vært en hobby for ham.

Det påpekes imidlertid at det er den samlede spillingen som skal vurderes, ikke enkeltspill.

Oslo tingrett finner det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at Sagstuen har gitt ufullstendige skatteopplysninger og ilagt til leggsskatt. Advokat Skarvang peker blant annet på at Skatteetaten noen dager etter hovedforhandling i pokersaken gikk ut med en prinsipputtalelse om sportsbetting, hvor de konkluderer med at det ikke er mulig å drive virksomhet med denne typen veddemål.

– Det er mange likhetstrekk mellom sportsbetting og pokerspillingen i vår sak, så jeg tror denne uttalelsen kan være viktig i neste runde i retten. Jeg tror samtidig det er større sjans for å få gjennomslag i lagmannsretten i en så komplisert sak, sier Skarvang.

60 freespins direkte til din innboks!

- Gratis spill uten innskudd eller omsetningskrav

- No deposit-bonuser, freespins og mye mer

- Bli den første til å dra nytte av eksklusive tilbud

Takk! Vi vil snart sende deg en e-post der du kan aktivere dine gratis spinn, så hold et øye med innboksen din!

60 ekte gratis spinn til din innboks

Freespins uten innskudd eller omsetningskrav! 

Takk! Vi vil snart sende deg en e-post der du kan aktivere dine gratis spinn.

Privacy Policy